PUBG MOBILE VIP trên giả lập - TOOL5K.COM
PVPubg VIP 14.6 - hoạt động trên giả lập Game Loop và LDPlayer 0.17 và 0.18

PASS GIẢI NÉN : pvvip

27/5/2020: Update PVPubg 14.6 hoạt động phiên bản mới 0.18 và 0.17 (ai chơi phiên bản nào tick vào phiên bản đó nha)
=> Sử dụng hack trên giả lập của LDPlayer sẽ an toàn hơn.
=> Sử dụng hack trên giả lập Game Loop dễ bị khóa acc

Mật khẩu giải nén : pvvip